„Výchova dětí je činnost, při níž musíme
obětovat čas, abychom ho získali“

Rouseau

O Dětském domově

Dětský domov byl postaven městem Humpolec místo bývalého sirotčince a zahájil provoz dne 31.8.1942. Téměř 80 let je stále stále využíván jako zařízení pro děti. Nejprve pro skutečné sirotky, poté pro tzv. „sociální sirotky“.

V současné době je zařazen do sítě školských zařízení pro výkon ústavní výchovy. Strohá řeč zákona říká: Účelem je zajišťovat dětem ve věku od 3 let do 18 let /studujícím až do 26 let/, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Zobrazit více