Drobečková navigace

Úvod > Informace

Informace

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

Kontakt:

Dětský domov, Humpolec, Libická 928, 396 01 Humpolec

Telefony:

+420 565 532 191 – spojovatelka

+420 774 353 554 – ředitel DD, ing. Pavel Matoušek

Web:

www.ddhumpolec.cz

E-mail:

ddhumpolec@seznam.cz

O domově

Dětský domov  byl postaven městem Humpolec místo bývalého sirotčince a zahájil provoz dne 31.8.1942. Téměř 80 let je stále stále využíván jako zařízení pro děti. Nejprve pro skutečné sirotky, poté pro tzv. „sociální sirotky“.

V současné době je zařazen do sítě školských zařízení pro výkon ústavní výchovy. Strohá řeč zákona říká: Účelem je zajišťovat dětem ve věku od 3 let do 18 let /studujícím až do 26 let/, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

V Dětském domově Humpolec se staráme o 32 dětí ve 4 rodinných heterogenních skupinách, t.j. maximálně 8 dětí v jedné rodinné buňce. Jedná se o děti se syndromem CAN /děti zanedbávané, zneužívané, týrané/ a s počínajícími výchovnými problémy /průvodní jev syndromu/. Dětský domov v žádném případě nechce a nemůže nahradit dětem fungující rodinu. Děti pobývají v zařízení pouze po tu dobu, než si původní rodina upraví poměry tak, aby se dítě mohlo vrátit, nebo se podaří najít pro dítě rodinu náhradní.

Smyslem výchovy v dětském domově je naučit děti se o sebe postarat, poznat běžný chod domácnosti, poznat význam vzdělávání se, naučit děti rozvíjet svoje schopnosti tak, aby se po odchodu z DD zařadily bezproblémově do ostatní společnosti.

Uchránit dětem část bezstarostného dětství, které je pro ostatní děti samozřejmostí, vytvořit jim podnětné prostředí, které neznají, a naučit je smysluplně trávit a využívat volný čas a tím předcházet rozvoji výchovných problémů, pomáhá celá řada kulturních a sportovních aktivit.

Aktivity, které nabízí DD i sponzoři, nejsou pro děti žádným „luxusem“, ale důležitou terapeutickou pomocí pro zachování jejich zdravé osobnosti.

1629363809990.jpg