Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - mimoškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, kulturní a sportovní činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Dětský domov, Humpolec nemá zvláštní organizační složky


Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov, Humpolec
  Libická 928, Humpolec, 396 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov, Humpolec
  Libická 928, Humpolec, 396 01

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) 7.00 - 14.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitel - +420 774 353 554
  Spojovatelka - +420 565 532 191

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddhumpolec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov, Humpolec
  Libická 928, Humpolec, 396 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ddhumpolec@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  temtrth

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7057340227/0100

6. IČO

70841586

7. DIČ

DDH není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddhumpolec@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): temtrth

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Humpolec 396 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov Humpolec neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.